Cenová ponuka do 60 min.
Získajte najlepšiu ponuku na trhu

Cenová ponuka do 60 min.

CAT nástroje informácie

Prekladateľská mačka „CAT“, ktorá Vám šetrí čas a peniaze

CAT je skratka pre počítačom podporovaný preklad (Computer-Aided Translation), čiže prekladanie s použitím špeciálneho softvéru.

Ide o databázové programy pre profesionálnych prekladateľov, ktoré využívajú prekladové pamäte a prispievajú tak k zachovaniu jednotnej terminológie, pomáhajú skracovať termín dodania a obmedzujú chybovosť prekladov.

Najrozšírenejším CAT nástrojom v súčasnosti je SDL TRADOS, ktorý využívame aj my. Medzi ďalšie používané nástroje patria Wordfast (Yves Champollion), Transit (Star Group) a Déjà Vu (Atril).

CAT nástroje sú určené najmä pre preklady dokumentov väčšieho rozsahu, v ktorých sa niektoré časti opakujú, ako sú napr. manuály, normy, príručky, obchodné zmluvy, audítorské správy, účtovné dokumenty ako výkazy ziskov a strát alebo súvahy, priebežné účtovné správy a podobne. Je dôležité si uvedomiť, že CAT softvér nemožno zamieňať s mechanickým prekladom. Počítačový program prekladateľovi iba pomáha, avšak nezastupuje ho. Prekladateľ je teda stále priamym vykonávateľom prekladu.

Ako lojálnym klientom šetríme peniaze?

Ak častejšie prekladáte do cudzích jazykov, potrebujete používať rovnakú terminológiu, ktorá sa ťažko zapamätá a tým pádom sa neľahko dodáva preklad vo vysokej kvalite. Určite sa Vám stalo, že ste na jedno slovo mohli použiť aj tri iné v cudzom jazyku. Zväčša pri častej zmene terminológie sa predlžuje čas na korekcie a Vy platíte viac.

Kedy platíte menej?

Profesionálni prekladatelia na odstránenie tohto problému používajú tzv. CAT (Computer Aided Translation) nástroje, ktoré si zapamätajú terminológiu slov a pri každom ďalšom preklade použijú presne tú Vašu, ktorú máte overenú. Takto rýchlejšie vznikne kvalitnejší preklad, ktorý je terminologicky identický s tým, ktorý ste s nami prekladali napr. pred 3 mesiacmi.

PORTER tiež používa najpoužívanejší CAT nástroj s názvom „SDL TRADOS“, z ktorého benefitujete aj Vy, najmä ak robíte s nami preklady opakovane. Nezanedbateľnou výhodou je zníženie finančných nákladov na preklad, ak sa text opakuje v dlhších dokumentoch.

V PORTERi používame CAT nástroje už od 1. 1. 2008. Radi Vám odpovieme na akékoľvek otázky ohľadom využitia CAT nástrojov pri Vašom projekte.