Cenová ponuka do 60 min.
Získajte najlepšiu ponuku na trhu

Cenová ponuka do 60 min.

Tlmočenie cenová ponuka a objednávka

Cenovú kalkuláciu tlmočenia Vám pripravíme na mieru do 60 minút, bezplatne.

Kontaktné údaje

Údaje k tlmočeniu

Zadajte čas, kedy bude tlmočenie zahájené a počet hodín trvania tlmočenia vrátane prestávok. Budeme Vás kontaktovať za účelom potvrdenia časového rámca ihneď po obdržaní objednávky.

Typ a predmet tlmočenia

Tlmočník hovorí zároveň s rečníkom. Využíva sa väčšinou počas medzinárodných konferencií, kongresov a seminárov.
Tlmočník je evidovaný na príslušnom súde SR. Využíva sa v prípade potreby úradne dokumentovaných úkonov (svadba, súd, notár).
Tlmočník následne prekladá jednotlivé úseky reči. Využíva sa počas obchodných rokovaní, školení, telefonických rozhovorov atď.

Iné

Zabezpečíme: audio a videozáznam (analógový alebo digitálne), ozvučenie, projekcia (plátna, notebooky, videomix), tlmočnícka technika, malá tlmočnícka kabína pre 2 tlmočníkov, Veľká tlmočnícka kabína - podľa medzinárodnej normy ISO 4043, Tlmočnícky infra prijímač účastníka pre 1 až 9 kanálov, Mikrofóny pre okrúhly stôl, Bezdrôtové mikrofóny, Mikrofóny s káblom, Iné podľa vašej požiadavky

Podklady pre tlmočenie

V prípade náročnejšieho tlmočenia odporúčame pripojiť dodatočné informácie, ktoré môžu byť pre tlmočníka užitočné.