Cenová ponuka do 60 min.
Získajte najlepšiu ponuku na trhu

Cenová ponuka do 60 min.

Profesionáli v oblasti jazykových prekladov

Sme profesionáli v oblasti jazykových služieb:

  • 14 rokov na trhu
  • 6000+ stálych klientov
  • 200+ profesionálnych prekladateľov
  • 32 jazykov
  • 57 špecializovaných profesijných odborov
  • Súdne aj nesúdne preklady

Sme členom:
Asociácie prekladateľských agentúr Slovenska

Assocation of Translation Companies Slovakia

Filozofiou spoločnosti PORTER je spolupodieľať  sa na úspechu klienta!

Prekladateľské atlmočnícke služby poskytujeme zado  všetkých svetových jazykov, vrátane rôznych jazykových kombinácií av  57 špecializovaných profesijných odboroch. Zabezpečujeme jazykové korektúry, grafické spracovanie textov adokumentov. Pripravujeme a organizujeme jazykové kurzy pre firmy podľa ich potrieb. Medzi nadštandardné služby  patrí príprava na medzinárodné certifikačné skúšky.

Tešíme sa na spoluprácu

Mgr. Čambal Jozef
konateľ spoločnosti