Cenová ponuka do 60 min.
Získajte najlepšiu ponuku na trhu

Cenová ponuka do 60 min.

Test Aký ste študijný typ?

Písmeno, ktorým odpoviete na najviac otázok predstavuje váš hlavný študijný typ:
A: VIZUÁLNY TYP
B: AUDITÍVNY TYP
C: KINESTETICKÝ TYP

1. Akú pochvalu za dobrú prácu uprednostňujete?
2. Ak si môžete vybrať, ako najradšej oddychujete?
3. Ako najrýchlejšie vyriešite problém?
4. Najviac Vás vystihuje veta:
5. Pri spomienkach na človeka:
6. Ak sa stratím v cudzom meste, pomôže mi:
7. Pri písaní ťažkého slova:
8. Ak Vás ovládne hnev:
9. Ak sa pokúšate sústrediť, najviac Vás vyrušuje: