Cenová ponuka do 60 min.
Získajte najlepšiu ponuku na trhu

Cenová ponuka do 60 min.

Tlmočnícke služby

Nezáväzná cenová ponuka 

Pošlite nám nezáväznú cenovú ponuku. Rýchlou komunikáciou šetríme Váš čas. Cenová ponuka

Ponúkame Vám:

 • Simultánne tlmočenie (konferenčné)

  Tlmočník Vám sprostredkuje hovorené slovo v reálnom čase spolu s rečníkom. Tento druh tlmočenia sa väčšinou využíva najmä počas medzinárodných konferencií, kongresov a seminárov.

 • Súdne tlmočenie

  Tlmočník je evidovaný na príslušnom súde SR. Využíva sa v prípade potreby úradne dokumentovaných úkonov (svadba, súd, notár).

 • Konzekutívne tlmočenie

  Tlmočník sa strieda s rečníkom, pričom v každom bloku sprostredkuje preklad uceleného úseku prejavu rečníka. Toto tlmočenie sa často využíva pri obchodných rokovaniach, školeniach, telefonických rozhovoroch, atď.

 • Tlmočnícka technika

  Podľa Vašich špecifických potrieb Vám zabezpečíme tlmočnícku techniku na odborné konferencie, kongresy, tlačové konferencie, semináre, rokovania, či rôzne iné spoločenské akcie.

Odbornosť

Spolupracujeme výhradne s vyštudovanými tlmočníkmi a s rodenými hovorcami (tzv. native speakrami), ktorí sú odborníci v danej oblasti a majú dlhoročné skúsenosti s tlmočením na profesionálnej úrovni.

Zabezpečíme:

 • audio a videozáznam (analógový alebo digitálne)
 • ozvučenie
 • projekciu (plátno, notebooky, videomix)
 • tlmočnícku techniku
 • malú tlmočnícku kabínu pre dvoch tlmočníkov
 • veľkú tlmočnícku kabínu v súlade s medzinárodnou normou ISO 4043
 • tlmočnícky infra prijímač účastníka pre 1 až 9 kanálov
 • IR žiarič
 • mikrofóny pre okrúhly stôl
 • bezdrôtové mikrofóny
 • mikrofóny s káblom
 • iné (podľa vašej požiadavky)