Cenová ponuka do 60 min.
Získajte najlepšiu ponuku na trhu

Cenová ponuka do 60 min.

Úradné preklady

Úradné preklady do všetkých jazykov zabezpečujeme v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi s poverením Ministerstva spravodlivosti SR.

Úradné preklady, nazývané aj súdne alebo súdne overené preklady, sa využívajú najmä v styku s verejnou a so štátnou správou.

Preklad je vždy opatrený súdnou doložkou s odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa. Táto súdna prekladateľská doložka potvrdzuje, že preklad je doslovne zhodný s textom originálu.

Z celého Slovenska aj Zahraničia máte možnosť využiť poštové a kuriérske služby.

Aké jazyky prekladáme úradne:

 • anglický
 • arabský
 • čínsky
 • francúzsky
 • holandský
 • japonský
 • maďarský
 • nemecký
 • poľský
 • rumunský
 • ruský
 • slovinský
 • český
 • taliansky
 • ukrajinský
 • vietnamský
 • španielsky
 • srbský

Aké máme ceny:

 • Ak nie ste platcovia DPH, u nás DPH nemusíte platiť
 • Pri zasielaní poštou poštovné zadarmo
 • Nemáme príplatky za rýchlosť

Ako rýchlo vieme preklad spraviť:

 • Vysoká flexibilita
 • Aj do 24 hodín od prijatia objednávky

Ako preklad zadať:

 • Zadanie z pohodlia domova alebo z práce cez email alebo poštou
 • Dokumenty môžete priniesť aj osobne
 • Preklady zväzujeme so skenmi, originálmi resp. notársky overenými originálmi

Ako preklad dodáme:

Sami si zvolíte spôsob, ktorý Vám najviac vyhovuje:

 • Poštou
 • Kuriérom
 • Osobným odberom

Aké najčastejšie úradné dokumenty prekladáme:

 • preklad certifikátu
 • preklad zmluvy
 • preklad vysvedčenia
 • preklad diplomu
 • preklad sobášneho listu
 • preklad rodného listu
 • preklad úmrtného listu
 • preklad súdneho rozhodnutia
 • preklad výpisu z registra trestov
 • preklad výpisu z obchodného registra
 • preklad lekárskej správy
 • preklad dokumentov k dovezeným autám
 • dokumenty do verejných súťaží
 • splnomocnenia, apostille
 • rozhodnutia spoločníkov
 • a iné